Easy to do business with

Varnare

Första varningen vid brand

När en brand uppstår är varje sekund viktig. Därför är brandvarnaren den kanske viktigaste delen i brandskyddet. Vilken typ av brandvarnare du ska välja beror på hur stor din bostad är och vilken typ av brand som kan tänkas uppstå, högenergibränder eller lågenergibränder.

housegard.com kan du läsa mer om olika typer av brandvarnare, hur du undviker oönskade larm och var du bör placera brandvarnaren.