Easy to do business with

Brandvarnarens dag


Högsäsongen närmar sig!

Gör din butik redo för brandvarnarens dag.

 

Under november och december ökar efterfrågan på brandsäkerhetsprodukter med det dubbla, och det samma gäller för information kring brandsäkerhet. Stort fokus på brandsäkerhet i butik och online kan alltså göra stor skillnad, vilket vi hoppas och tror leder till ökad trygghet i svenska hem med minskat antal brandolyckor.