Easy to do business with

Brandvarnarens dag


Byt ut brandvarnaren vart 10:e år

Den 1 december varje år infaller Brandvarnarens dag, en dag då medborgare i hela Norden uppmanas testa sin brandvarnare så den inte inger en falsk trygghet. De flesta personer har en brandvarnare hemma men få vet att den har ett bäst före-datum. Genom att informera om detta så hjälper du dina kunder att ta hand om sina brandvarnare på bästa sätt, samtidigt som du påminner om när det är dags att byta till en ny.