Easy to do business with

Pulversläckare

Pulversläckaren är en mångsidig brandsläckare som passar för att bekämpa de flesta typer av bränder. Kännetecknande för pulver är hög släckkapacitet och lång räckvidd. Pulversläckaren ger stor släckeffekt i förhållande till vikt och möjliggör att släckningsarbetet kan utföras med avstånd till branden.

Pulver släcker genom kylning och kvävning och har även en kemisk verkan på förbränningsprocessen. Under släckningsförloppet smälter pulvret och täcker det brinnande materialet så att risken för antändning minskar. ABC-pulver består huvudsakligen monoammoniumfosfat och klassificeras inte som miljö- eller hälsofarligt.

Pulversläckaren är förstahandsvalet i villa, lägenhet och fritidsbostad men passar även för industri och kontor samt för transport- och entreprenadmaskiner.

 

Housegards trygghetsgaranti

Vi har trygghetsgaranti på alla brandsläckare från Housegard. Om olyckan är framme och du tvingas använda din brandsläckare inom 5 år från köptillfället, så får du en helt ny av oss. Läs mer »