Tillbehör släckare

Tillbehör släckare

Beroende på var en brandsläckare ska placeras uppstår olika behov av montering och förvaring. Vi erbjuder en rad olika lösningar för detta ändamål. Allt från brandsläckarskåp och fordonshållare till enklare skyddsöverdrag. Vi erbjuder även en komplett lösning för brandskydd i samband med Heta Arbeten.

housegard.se kan du läsa mer om brandsäkerhet för hem och företag.