Easy to do business with

Miljö och hållbarhet

I en tid då alla, inklusive vi själva, sålde stora volymer alkaliska batterier upptäckte vi behovet av ett mer hållbart och energismart alternativ. Våra laddningsbara batterilösningar lanserades för att vi trodde på dess självklara plats i vår ständigt förändringsbenägna värld, och idag är vi stolta över att kunna erbjuda världens mest klimatsmarta konsumentbatteri. Vi ser det som vårt ansvar att alltid kunna erbjuda ett grönare alternativ, vare sig det är ett laddningsbart batteri, ett Svanenmärkt alkaliskt batteri eller en LED-lampa.

Vi möjliggör en enklare och mer hållbar vardag för konsumenter såväl som företag, med miljöriktiga produkter, mindre slit och släng, effektiv användning av förnybar energi, frihet långt från vägguttag och produkter som räddar liv, egendom och ägodelar. Ett grönare och säkrare liv för alla helt enkelt.

 

 

 

Batterier – ett miljöproblem?

Berget av förbrukade batterier, med mer eller mindre miljöfarliga ämnen, växer och för allt fler konsumenter har miljöfrågan blivit en viktig del i valet av batterityp. En del företag ser miljökraven som ett hinder. För GPBM Nordic är det tvärtom. Miljön är i fokus i allt vi gör och vi ser miljöarbetet som en stimulerande drivfjäder i vår verksamhet. Miljöfrågan är ett viktigt argument och det ökande miljötänkandet ger oss fördelar inom flera områden.

Vi ser det därför som viktigt att informera våra kunder om att alla batterier som finns i vårt kretslopp är och blir en belastning på vår natur och vi måste inse värdet av att hushålla med naturens resurser. GPBM Nordic fokuserar därför sin verksamhet på marknadsföring av miljöriktiga, uppladdningsbara batterier.

 

Elkretsen

Alla företag som tar in batterier och batteridrivna apparater på den svenska marknaden ansvarar för batteriet under hela dess livslängd. Genom att vara medlemmar i El-Kretsen uppfyller vi med hjälp av deras insamlingssystem det kravet. El-Kretsens insamlingssystem säkerställer en effektiv och miljöriktig återvinning.

Läs mer om Elkretsen

 

 

Green Investment: En smart investering

Som tillverkare och leverantör av förbrukningsprodukter ser vi det som vårt ansvar att erbjuda ett bättre alternativ. Därför har vi börjat märka våra mest miljövänliga produkter med en symbol som betyder att det valet du gör är det bästa du kan göra - för dig själv och vår planet. Dessutom går en del av intäkterna till projekt som bygger en hållbar framtid för oss alla.

Läs mer om Green Investment

 

Elektricitet förändrar allt

1,2 miljarder människor lever just nu i så kallad energifattigdom. De som drabbas hårdast är människor i avlägsna byar utan fast elnät, där tillgång till elektricitet är minimal eller helt obefintlig.

Just nu går en del av intäkterna från produkter märkta med Green Investment till projekt som TRINE driver i Afrika.

Läs mer om GP Batteries x TRINE

 

 

Svanenmärkning

Svanen pryder en mängd miljövänliga produkter som alla har utvärderats utefter kategorins speciella kravspecifikationer. När det gäller engångsbatterier betyder en Svanenmärkning att batterierna har en bevisat lång livslängd och uppfyller högt ställda krav på innehåll av farliga metaller.

Ett miljömärkt engångsbatteri har alltså en kapacitet som gör att de räcker längre än icke-miljömärkta engångsbatterier, samtidigt som de är enklare att återvinna i slutet av dess livscykel.

Läs mer om märkningen

 

Batteriboet by GP Batteries

Batteriboet är en lite snyggare och väldigt praktisk box för uttjänta batterier. Det är också huvudrollsinnehavaren i en kampanj för att få Sveriges hushåll att återvinna sina gamla batterier.

Kan god design bryta dåliga vanor? Se filmen om Batteriboet här.

Läs mer om Batteriboet