Easy to do business with

Green Investment


 

 

 

En investering i vår
gemensamma framtid.

Våra produkter har sedan länge köpts, använts och slängts. Ett av de största problemen är att batterier och ljuskällor, till skillnad från många andra förbrukningsprodukter, innehåller kemikalier och blandade material som kan vara direkt skadliga för människor, djur och natur om de inte återvinns på rätt sätt.

 

Som tillverkare och leverantör av förbrukningsprodukter ser vi det som vårt ansvar att erbjuda ett bättre alternativ. Därför har vi börjat märka våra mest miljövänliga produkter med en symbol som betyder att det valet du gör är det bästa du kan göra - för dig själv och vår planet. Dessutom går alltid en del av intäkterna till projekt som bygger en hållbar framtid för oss alla.

 

 

 

 

 

PROJEKT: GP Batteries x TRINE

Elektricitet förändrar allt

1,2 miljarder människor lever just nu i så kallad energifattigdom. De som drabbas hårdast är människor i avlägsna byar utan fast elnät, där tillgång till elektricitet är minimal eller helt obefintlig. TRINE arbetar för att minska energifattigdom och har sedan starten försett flera hundratusen människor med ren energi från solen.

 

Just nu går delar av intäkterna från LED-lampor och laddningsbara batterier från GP Batteries till projekt som TRINE driver.

 

Läs mer om TRINE här

 

 

 

 

 

PROJEKT: Batteriboet by GP Batteries

Städa upp på hemmaplan

GP Batteries har med hjälp av svenska Naturvårdsverket skapat Batteriboet - en box för uttjänta batterier som förhoppningsvis ska göra att färre människor slänger batterier i soporna. Utvecklingen av Batteriboet driver vi under Green Investment.

 

Batteriboet är helt gratis, beställ här

 

 

 

 

 

 

Ett aktivt val i varje led.

När du väljer en produkt märkt med Green Investment vet du med säkerhet att den gör skillnad i din vardag. Dessutom går en del av intäkterna alltid till projekt som bygger en hållbar framtid för oss, våra medmänniskor och generationer som följer vår.

 

Tillverkaren

Det börjar hos producenten. Om inte vi tar ansvar för hållbarhet redan i idéstadie, produktion och inköp - vart ska de bättre alternativen komma ifrån?

 

Butiken

Att erbjuda hållbara alternativ i butik är idag en regel snarare än ett undantag. Att märka produkter som är miljövänliga är viktigt för att hjälpa köparen göra ett bra val.

 

Köparen

Köparen får möjligheten att välja en produkt som är enklare och bekvämare att använda, har längre livslängd, mindre påverkan på miljön och är billigare i längden.

 

 

 

 

 

När du väljer energismarta produkter från GP Batteries stödjer du projekt som bidrar till en hållbar framtid.

Från och med 1 januari 2018 går delar av intäkterna från försäljning av laddningsbara batterier och LED-lampor från GP Batteries till hållbara projekt som vi driver under Green Investment.