Easy to do business with

GPBM Nordic - Italy - France - a greener and safer life

Miljö och hållbarhet

I en tid då alla, inklusive vi själva, sålde stora volymer alkaliska batterier upptäckte vi behovet av ett mer hållbart och energismart alternativ. Våra laddningsbara batterilösningar lanserades för att vi trodde på dess självklara plats i vår ständigt förändringsbenägna värld, och idag är vi stolta över att kunna erbjuda världens mest klimatsmarta konsumentbatteri. Vi ser det som vårt ansvar att alltid kunna erbjuda ett grönare alternativ, vare sig det är ett laddningsbart batteri, ett Svanenmärkt alkaliskt batteri eller en LED-lampa.

Vi möjliggör en enklare och mer hållbar vardag för konsumenter såväl som företag, med miljöriktiga produkter, mindre slit och släng, effektiv användning av förnybar energi, frihet långt från vägguttag och produkter som räddar liv, egendom och ägodelar. Ett grönare och säkrare liv för alla helt enkelt.

 


 

Batterier – ett miljöproblem?

Berget av förbrukade batterier, med mer eller mindre miljöfarliga ämnen, växer och för allt fler konsumenter har miljöfrågan blivit en viktig del i valet av batterityp. En del företag ser miljökraven som ett hinder. För GPBM Nordic är det tvärtom. Miljön är i fokus i allt vi gör och vi ser miljöarbetet som en stimulerande drivfjäder i vår verksamhet. Miljöfrågan är ett viktigt argument och det ökande miljötänkandet ger oss fördelar inom flera områden.

Vi ser det därför som viktigt att informera våra kunder om att alla batterier som finns i vårt kretslopp är och blir en belastning på vår natur och vi måste inse värdet av att hushålla med naturens resurser. GPBM Nordic fokuserar därför sin verksamhet på marknadsföring av miljöriktiga, uppladdningsbara batterier.

 

Elkretsen

Alla företag som tar in batterier och batteridrivna apparater på den svenska marknaden ansvarar för batteriet under hela dess livslängd. Genom att vara medlemmar i El-Kretsen uppfyller vi med hjälp av deras insamlingssystem det kravet. El-Kretsens insamlingssystem säkerställer en effektiv och miljöriktig återvinning. För mer information om El-Kretsen, besök deras hemsida och läs mer på  www.elkretsen.se »