Easy to do business with

Bra miljöval

Hur vi kan bidra till hållbar utveckling är en ständigt aktuell fråga hos GPBM. Som leverantör av energi- och förbrukningsprodukter ser vi det som vårt ansvar att alltid kunna erbjuda ett miljöriktigt alternativ, och då framförallt inom batterier och ljuskällor där miljöpåverkan är som störst. Här lyfter vi fram de mest miljöriktiga produkterna i vårt sortiment.